marți, 8 mai 2018

A treia activitate de învățare la școala coordonatoare din Komarno - Slovacia

În săptămâna 30 aprilie - 4 mai 2018 a avut loc cea de a treia activitate de învățare din cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus Plus COOPERATIVE INTERACTIVE LEARNING, la școala coordonatoare Stredna odborna skola obchodu a sluzieb - Kereskedelmi es Szolgaltatoipari Szakkozepiskola din localitatea Komarno, Slovacia. Din partea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară au participat: Maria Reuț, director adjunct și Violeta Iacentiuc, profesor coordonator și elevii Bolocan Nicoleta, Melniciuc Ioana, Tucaliuc Bogdan, Iftimie Andrei și Spoială Adrian, toți din clasa a XI-a la specializarea turism și alimentație. Primele activități au fost de tip nonformal, de cunoaștere a membrilor echipelor din cele 3 țări. Într-un timp scurt și într-o atmosferă destinsă, elevii au făcut cunoștință și au aflat câteva informații despre colegii lor.


Programul activităților a vizat continuarea lucrului în echipe mixte (1 elev slovac, 1 elev român, 1 elev italian) pentru realizarea ultimelor părți din Ghidul Turistic Interactiv, produs final al proiectului - ghid complex care furnizează oricărui turist informații variate despre regiunile celor trei țări implicate în proiect, aflat la adresa web
https://coopeative-interactive-learning.webnode.sk/home2/

Elevii au realizat în colaborare prezentări Prezi despre atracțiile turistice regionale și despre calendarul evenimentelor importante (festivaluri, târguri, concerte, spectacole) ce au loc lunar în fiecare dintre regiuni. Apoi au prezentat produsul muncii lor în fața colegilor, îmbunătățindu-și capacitățile de comunicare în limba engleză, pe lângă abilitățile digitale de utilizare a unor programe și aplicații noi.
S-a organizat o conferință finală, de prezentare și evaluare a proiectului, conferință la care au luat parte oficialități ale orașului Komarno, directori de la alte școli din oraș, profesori și elevi implicați în activitățile derulate pe parcursul a doi ani în cadrul proiectului. Cu această ocazie au fost înmânate și certificatele de participare la ultima activitate de învățare din cadrul parteneriatului Cooperative Interactive Learning.

Trebuie menționate și vizitele culturale efectuate în timpul liber la obiective din orașul Komarno, precum și în capitala Slovaciei - Bratislava.În concluzie, ultima activitate de învățare din cadrul proiectului a fost foarte bine organizată, centrată pe obiectivele proiectului, reușindu-se finalizarea Ghidului Turistic Interactiv, ghid realizat numai în echipe de lucru mixte, pe parcursul a trei activități de învățare și a două activități de învățare virtuale derulate în cei doi ani de proiect. Putem spune că elevii și profesorii din cele trei școli europene au devenit adevărați prieteni în acești doi ani și în mod sigur colaborarea dintre școlile partenere va continua și în viitor, prin alte parteneriate Erasmus Plus. 


Vă invităm să apreciați pagina de Facebook a proiectului!
.

duminică, 1 aprilie 2018

A doua reuniune transnațională de proiect - la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava


În perioada 26-28 martie 2018 a avut loc cea de a doua reuniune transnațională de proiect din cadrul parteneriatului Erasmus Plus – Cooperative Interactive Learning. Școala gazdă a fost Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, iar participanții au fost:  Katarína Mészárosová și Andrea Hajabácsová, din partea școlii coordonatoare din Slovacia, precum și Maria Pia Girardi și Paola Taddei, din partea școlii partenere din Italia. Din partea școlii gazdă au fost prezenți toți membrii echipei de proiect.

Reuniunea a avut un program structurat pe trei zile astfel încât să se poată evalua stadiul de realizare al obiectivelor proiectului și al produselor finale. În prima zi s-au discutat aspectele cele mai importante privitoare la activitățile de învățare realizate, atât cele efectuate în cadrul mobilităților, cât și cele virtuale. S-a subliniat impactul puternic pe care activitățile de învățare virtuale le-au avut asupra elevilor participanți, în special datorită modului de lucru în echipe mixte. În cadrul reuniunii s-a mai discutat despre viitoarea activitate de învățare (și ultima) ce va avea loc la școala coordonatoare din Komarno, Slovacia, în perioada 30 aprilie – 4 mai. S-a analizat website-ul proiectului, propunându-se îmbunătățiri. Spre finalul zilei de lucru s-a organizat un tur al Colegiului, în care profesorii slovaci și italieni s-au întâlnit și cu elevii participanți la proiectul CIL.
A doua zi a fost dedicată analizei gradului de implementare a proiectului, a chestionarelor, a impactului atât asupra participanților dar și a școlii și comunității locale. În ansamblu, toate aceste aspecte au fost realizate conform formularului de aplicație. Ultima zi a fost dedicată prezentării activităților de diseminare realizate până acum în cadrul proiectului. S-a subliniat importanța realizării unei conferințe finale de către toate școlile implicate în proiect, la care să se prezinte activitățile proiectului, rezultatele concrete și produsul final – Ghidul Turistic Interactiv. După terminarea sesiunii de lucru, coordonatoarea din Slovacia a înmânat diplomele de participare profesorilor prezenți.În timpul liber oaspeții au avut ocazia să viziteze câteva obiective turistice din zona Bucovinei, mănăstirea Sucevița, mănăstirea Moldovița, centrul de ceramică de la Marginea.luni, 18 decembrie 2017

Activitate Virtuală de învățare 12-14-15 Decembrie 2017

Cea de a doua activitate de învățare virtuală - videoconferință Skype - din cadrul proiectului s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, scopul acesteia fiind realizarea DICȚIONARULUI INTERACTIV. Elevii participanți, în număr de 36, au fost din nou împărțiți în 12 grupe de lucru, fiecare grupă conținând un elev slovac, un elev italian și un elev român.
12 decembrie 2017
S-a prezentat mai întâi modul de lucru cu Google Docs, în special cum se editează un document simultan de către cei trei membri ai echipei. S-au realizat grupele de lucru, s-au format grupuri de conversație pe Facebook pentru colaborarea în cadrul echipei.
Elevii au căutat cele mai întălnite expresii pe 12 teme considerate cele mai importante în cazul unui turist aflat într-o țară străină:
grupa 1 - Saluturi. Întrebări generale
grupa 2 - Numere și bani. Ore și date
grupa 3 - Locații. Clădiri. Instituții
grupa 4 - Luând micul dejun/prânzul/cina. Legând prietenii
grupa 5 - Cumpărături. Magazine
grupa 6 - Sănătate. Urgențe medicale. Boli și condiții medicale
grupa 7 - Expresii uzuale. Telefon, Internet, Email
grupa 8 - Distracție. Muncă
grupa 9 - Călătorii. A cere direcții. Mijloace de transport
grupa 10 - Comunicare. Dificultăți în comunicare. Tipuri de comunicare
grupa 11  - Vremea. Meteo. 
grupa 12 - Cazare. Tipuri de cazare
SARCINI în cadrul grupei
- crearea unui document comun pentru fiecare grupă
- crearea unei bănci de cuvinte și expresii în cadrul fiecărui grup
- alegerea a 20 de expresii - în colaborare 
- scrierea în tabelul comun a traducerilor expresiilor și cuvintelor alese în limbile slovacă, română, italiană, franceză și maghiară (orașul slovac Komarno este locuit și de maghiari, fiind la granița cu Ungaria)

14 decembrie 2017
S-a continuat munca pe grupe, finalizându-se tabele cu traduceri și dându-le o formă și un aspect cât mai frumos și elegant prin formatare.
15 decembrie 2017
S-a explicat mai întâi în cadrul videoconferinței  modul de realizare al unei legături/hyperlink, fie pe un text, fie pe o imagine iar elevii au căutat imagini sugestive pentru temele alese, realizând hyperlinkuri către alte materiale considerate utile: filme de pe Youtube, articole din ziare, informații diverse.
S-au finalizat documentele prin adăugarea de logo-uri: Erasmus Plus, al proiectului, al școlilor implicate.
S-a trimis link pentru accesarea chestinarului online de evaluare a activității virtuale de învățare/

joi, 6 aprilie 2017

A doua activitate de învățare din cadrul proiectului CIL - la IPSSAR "G. Matteotti" Pisa, Italia

În perioada 27-31 martie 2017 s-a desfășurat la școala parteneră Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "G. Matteotti" - Pisa, Italia cea de a doua activitate de învățare din cadrul proiectului de parteneriat Erasmus Plus între școli - Cooperative Interactive Learning (CIL). Din partea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară au participat 5 elevi: Andrușca Alexandru, Bejinariu Sebastian, Candrea Claudiu, Moscaliuc Florin și Ungureanu Cosmin, elevi din clasa a XI-a de la profilul turism, însoțiți de profesoarele Violeta Iacentiuc și Monica Lepcaliuc.
Programul activităților a început cu vizitarea școlii gazdă și cu urări de bun venit adresate oaspeților de către managerii școlii, de coordonatoarea proiectului și de elevi ai școlii.Activitățile au continuat cu jocuri nonformale de spargere a gheții și de cunoaștere, coordonate de profesoara de limba engleză Rose Murray, studentă britanică aflată în practică la IPSSAR G. Matteotti Pisa.

După sesiunea de jocuri mult apreciată de către elevi, acestora li s-a prezentat în cabinetul de informatică modul de realizare al unei broșuri, utilizând Microsoft Word.
Apoi elevii au fost din nou împărțiți în grupe de câtre trei (1 elev din Italia, 1 elev din Slovacia și 1 elev din România), fiecărei grupe fiindu-i atribuite teme pentru broșuri de realizat prin învățare cooperativă și interactivă. Astfel, temele au fost legate de Frumuseți Naturale din regiunea Pisa, din regiunea Komarno și din regiunea Suceava.
După 2 ore de lucru în echipă, s-au realizat broșuri frumoase, deosebite:

Cea de a doua zi de activitate a fost  o provocare pentru majoritatea elevilor, ei având ca sarcină de lucru crearea unei "hărți" înteractive a muzicii și dansurilor populare din regiunile celor trei școli partenere. Programul ales pentru a realiza aceste "hărți" a fost Prezi, Au învățat cum se editează o prezentare Prezi, cum se adaugă imagini și videoclipuri în acest program iar apoi iar au trecut la lucru în echipă. La final, fiecare echipă și-a prezentat munca, iar în acest mod au învățat multe despre muzica și dansurile populare din cele trei regiuni.
A treia zi a fost dedicată prezentării virtuale a costumelor populare specifice celor trei regiuni, a tradițiilor, a cântecelor și dansurilor populare. Echipa română a prezentat costumele populare bucovinene, câteva tradiții românești și muzica și dansurile bucovinene, cu îndrăgita Sofia Vicoveanca. Prezentarea elevilor români a fost foarte reușită și aplaudată de elevii prezenți.


După acest tur virtual vesel, plin de dansuri și cântece populare specifice fiecărei regiuni, a fost organizată o noua sesiune de activități nonformale, pentru cunoașterea dansurilor și cântecelor reprezentative pentru țările celor trei școli participante în proiect.A patra zi a reprezentat o altă provocare: realizarea unui blog pe blogspot.com. După noțiunile teoretice, echipele au trecut la lucru, sarcina lor fiind să prezinte 5 oameni faimoși în regiunile celor 3 școli. Toți elevii s-au descurcat foarte bine, au învățat unii de la alții despre personalitățile importante ale regiunilor, au căutat informații suplimentare pe Internet, au dat un aspect elegant blogurilor.În ultima zi, elevii au completat online un chestionar de evaluare a activităților din întreaga săptămână, apoi s-a organizat un concurs pe echipe mixte, pe teme de cultură generală.
La festivitatea de premiere au participat atât directorul școlii cât și inspectorul zonei, care a fost și cel care a înmânat diplomele.


Seara, elevii liceului au oferit un spectacol de teatru și muzică, foarte reușit și aplaudat de publicul spectator.


 În concluzie, activitățile de învățare de la IPSSAR G. Matteotti Pisa au condus la realizarea a multe produse din cadrul Atlasului Turistic Interactiv, iar elevii participanți și-au îmbunătățit vizibil competențele digitale si cele de comunicare în limba engleză, metoda învățării prin cooperare aratându-și beneficiile și de această dată. Mulțumim gazdelor italiene pentru o săptămână educativă și plăcută! 
Mai multe fotografii și filme din timpul activităților de învățare găsiți pe pagina de Facebook a proiectului CIL!